WELKOM!

Stichting GeefJeKindEenVoorsprong is opgericht om onze kinderen vooruit te helpen.
Leren wordt op een gezellige manier aangeboden. De kinderen die aan onze activiteiten meedoen, realiseren zich niet eens dat ze aan het leren zijn!

De Stichting houdt zich bezig met het bieden van Educatieve en Creatieve Activiteiten aan jongeren.

De volgende begeleidingsactiviteiten worden wekelijks gehouden gedurende het hele jaar.

 Bijles Taal en Rekenen basis

Theaterdans

Met dans willen we de kinderen lichaamsbewustheid meegeven, een stuk cultuur en vele componenten die komen kijken bij dans zoals ritmegevoel, coördinatie, samenwerking, enz..    Door er ook theater in te verwerken zijn de kinderen ook bezig met hun creativiteit en taalvaardigheid.In dit project gaan we bezig met het thema ‘samenwerken’

Moestuin & Natuur                                                                                                      

Groene Kinderen wil de kinderen onderwijzen en vaardigheden aanleren voor het omgaan met het milieu en de natuur.     

Workshops in de natuur en voor ieder een eigen moestuin met seizoensgroenten.

Creatief met taal

Knutselen met uitbreiding van woordenschat als uitgangspunt.

Ik speel & Ik leer                                                                                                             

Met deze activiteit willen we kinderen van 3 tot 6 jaar kennis laten maken met cijfers en lettersdoor middel  van liedjes,verhalen en workshops.                     

Dansen met Taal en Rekenen 

Kinderen van 3 tot 6 jaar kennis laten maken met cijfers en letters door middel  van dansen.

Brugklas

Begeleiding in Engels, Frans en Wiskunde vraagstukken.

Uitjes

Zomerschool

Herkent u dit?
–Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.
–De uitleg snapt uw kind wel, maar zelf lukt het niet.
–Als er iets meer uitleg zou zijn, zou uw kind het wel kunnen.

Herkent u uw kind in één van deze situaties?  Meld nu uw kind aan!

Stuur ons een emailtje: geefjekindeenvoorsprong@gmail.com

 

Taal en rekenvaardigheden                                                                               

Bijspijkeren en oefenen Spelling, Woordenschat en Begrijpend Lezen.

Een begrip bijv.“emancipatie” wordt besproken, oefenen met begrippen, verhaal, gedicht, lied schrijven en voordragen.                                                                       

Rekenvaardigheden begint met individuele oefeningen op de gebieden waar de jongeren een achterstand hebben. Meten en ruimte krijgen invulling door onderwerpen te bespreken over bij voorbeeld landen in de wereld (ligging op de aardbol, hoe ver van Nederland), geschiedenis (hoe lang geleden, tijdsbegrip), verleden en toekomst (reizen in de tijd, hoe was het toen, hoe zal het later zijn?).