Maria Zijlstra
tel.nr. 0613880652

Stichting Geef je kind een voorsprong heeft een vertrouwenspersoon aangesteld,   

Iedereen die een klacht heeft met betrekking tot ongeoorloofd gedrag met deelnemende kinderen kan zich tot haar wenden - zowel ouders/verzorgers, kinderen en vrijwilligers.

 contact persoon aangesteld voor ouders, kinderen en vrijwilligers.

communicatie vragen en problemen

Vertrouwenspersoon: Maria Zijlstra

Mobiel nummer: 0613880652