Stichting Geef je kind een voorsprong heeft een vertrouwenspersoon aangesteld,   

Iedereen die een klacht heeft met betrekking tot ongeoorloofd gedrag met deelnemende kinderen kan zich tot haar wenden - zowel ouders/verzorgers, kinderen en vrijwilligers.

 contact persoon aangesteld voor ouders, kinderen en vrijwilligers.

communicatie vragen en problemen