• Over de doelgroep

  Op aanvraag van ouders in de buurt ben ik “gepensioneerde leerkracht ‘ in september 2013 samen met twee collega’s en twee vrijwilligers enthousiast begonnen met het geven van bijles en CITO training op papier en PC.

  We kunnen leerlingen met problemen de aandacht geven die ze nodig hebben en zorgen dat kinderen, zonder al te veel kosten voor de ouders, extra steun krijgen.

  Veel oudere bewoners in Amsterdam Zuid-Oost zijn van buitenlandse herkomst . Het percentage gezinnen met lage opleiding en laag inkomen is hoger dan gemiddeld voor Amsterdam (27% versus 15%), wat ook geldt voor het percentage minimahuishoudens (26% versus 20%). Het percentage minima jongeren is hoger dan gemiddeld in Amsterdam. (28% versus 21%).

  Uit contact met bewoners is naar voren gekomen, dat velen bereid te zijn tot participatie in de samenleving. Sommige inwoners worden echter in hun maatschappelijke participatie beperkt door taalproblemen, een slechte gezondheid of armoede.

  Om ons project te kunnen vervolgen ,en nieuwe activiteiten toe te voegen, hebben we de
  Stichting GeefJeKindEenVoorsprong opgericht.

 • De doelen van de Stichting

  De stichting stelt zich ten doel:
  - het geven van bijlessen, coaching en advisering aan jongeren;
  - het stimuleren van talentontwikkeling van jongeren ter verbetering van de eigen levensstandaard en die van hun directe omgeving;
  - het bevorderen van integratie en participatie bij jongeren;
  - het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  De organisatie tracht dit te bereiken door:
  - het initiëren, organiseren van projecten;
  - het bundelen van expertise voor het geven van voorlichting over het stimuleren van kennisontwikkeling.
  - het organiseren van bijeenkomsten en thema-avonden waarbij onder meer jongerenproblematiek, waarden en normen worden besproken.
  - het geven van bijlessen, cursussen, coaching en advisering. het begeleiden van individuen en groepen.
  - samenwerking met organisaties, instellingen en personen die een soortgelijk of complementair doel nastreven.
  Het is voor ons belangrijk om te blijven vernieuwen vooral door nieuwe activiteiten toe te voegen aan ons project.

Het bestuur van De Stichting GeefJeKindEenVoorsprong:

 • C. Blom, voorzitter
 • M. Diallo penningmeester
 • D. Jansen, secretaris
 • B. Claessens Messeguer, bestuurlid

Voor meer informatie over De Stichting stuur ons een emailtje:

geefjekindeenvoorsprong@gmail.com

www.geefjekindeenvoorsprong.nl

Fiscaal nummer: 854075756

Bankrekeningnummer: NL15INGB0006530469

 

JAARREKENING 2015 STICHTING GEEFJEKINDEENVOORSPRONG

JAARREKENING 2016 STICHTING GEEFJEKINDEENVOORSPRONG

JAARREKENING 2017 STICHTING GEEFJEKINDEENVOORSPRONG

JAARREKENING 2018 STICHTING GEEFJEKINDEENVOORSPRONG

Jaarverslag rekening_2019

ANBI

Opmerkingen

31.03.2020 19:33

Cayenne

Ik hoop dat de activiteiten weer beginnen, als het mag!