PEUTER EN KLEUTER SPEL

 

Wat is het?

Activiteiten programma aan de hand van een thema;
Muzisch agogische activiteiten gericht op taal.


In totaal hebben we 18 lessen. Dit is de afsluitende les, waarin we met kinderen en de ouders terugblikken op de activiteit ‘Ik speel, ik leer’. 

Waar?

Buurthuis NoLimit Amsterdam

Wanneer?
Maandag en Woensdag 16:00 tot 18:00 uur

Voor wie?
3-6 jaar

 

 

 


Afsluitende les programma:


1.
Cijfers
We gaan gezamenlijk in de kring tellen etc.

2.
Kleuren
We gaan gezamenlijk in de kring de kleuren doornemen etc.

3. Zevensprong, Kabouterdans
Dit zijn liedjes met danspasjes die we zullen laten zien.

4. Letters
We gaan gezamenlijk in de kring het letterspel spelen

5. Cakeje versieren
Alle kinderen mogen een lekker plakje cake versieren en opeten.

6.
Diploma
Ieder kind zal zijn eigen diploma in ontvangst krijgen als afsluiting.