GJKEV beleidsplan 2020-2022

Beloningsbeleid

De stichting vindt het van belang dat de ontvangen giften naar het algemeen belang van de stichting gaat. De organisatie draait op het bestuur en vrijwilligers. Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.

Opmerkingen

08.06.2022 12:45

f

f